Türkçe Blog Yazıları

Home|Türkçe Blog Yazıları

Geri Dönüşüm Nedir? Önemi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Yeniden değerlendirilme olanağı olan atıkların çeşitli kimyasal ve/veya fiziksel işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar kullanılmasına geri dönüşüm denir. Tıbbi atıklar geri dönüştürülemez. Başka bir ifadeyle herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması geri dönüşüm olarak bilinmektedir. Ülkemizde geri dönüştürülen

By |2018-09-20T21:36:21+03:00Eylül 18th, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Geri Dönüşüm Nedir? Önemi için yorumlar kapalı

Tıbbi Atık Personeli nasıl eğitilir?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tıbbi atıklarla ilgilenen tüm personeller açısından, daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sektördeki çalışmalarını ilerletebilmeleri adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması, yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler konusunda personellerin eğitime tabi tutulması gerektiğini bildirmiştir. Eğitimin amacı bilinçli personel yetiştirerek iş kazalarının

By |2018-09-15T12:38:24+03:00Eylül 18th, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Tıbbi Atık Personeli nasıl eğitilir? için yorumlar kapalı

Tıbbi Atıkların Depolanması Nasıl Yapılır?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sağlık kuruluşları ve tıbbi atık üreticileri günlük ürettikleri atık miktarına bağlı olarak tıbbi atıklarını depolamak ve ya konteynerlarda biriktirmekle yükümlüdür. Sağlık kuruluşlarında günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık geçici deposu tesis edilmelidir. Günlük 50 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise geçici tıbbi atık konteyneri bulundurmakla, günlük 1 kilograma kadar tıbbi

By |2018-09-17T09:59:51+03:00Eylül 17th, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Tıbbi Atıkların Depolanması Nasıl Yapılır? için yorumlar kapalı

Buhar Kazanı ile Buhar Jeneratörü Arasındaki Fark

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Buhar Kazanı sistemleri, suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Katı (kömür, odun gibi yakıtlar ), sıvı (fuel oil, motorin gibi yakıtlar) ya da gaz yakıtların (LPG, doğalgaz gibi yakıtlar) yakılmasıyla elde edilen enerji kullanılarak sudan buhar elde etmemizi sağlayan basınçlı kaplardır. Yani buhar kazanı, yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştürerek bu ısı enerjisini taşıyıcı

By |2018-09-15T11:28:44+03:00Eylül 15th, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Buhar Kazanı ile Buhar Jeneratörü Arasındaki Fark için yorumlar kapalı

Tıbbi Atık Araçlarının Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Araç ve Firma Lisansları, başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu kurum/kuruluşa ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara verilir. Tıbbi atık taşıma araçlarının taşıma işleminde kullanılabilmesi için yetkili firmanın tıbbi atık taşıma lisansı alması zorunludur. Öncelikle firma lisansı ve akabinde her bir araç için özel araç lisansı bulunması gerekmektedir. Bu amaçla bakanlığın istediği koşullar sağlanarak firma lisansı

By |2018-09-14T13:38:47+03:00Eylül 14th, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Tıbbi Atık Araçlarının Özellikleri Nasıl Olmalıdır? için yorumlar kapalı

Motat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Motat, Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların karayolu ile taşınmasına dair bir sistemdir. Bu uygulama ile tehlikeli atık taşıma işlemlerinin tamamının kayıt altına alınması bu şekilde tehlikeli atıkların her noktada izlenebilmesi ve sürekli denetlenebilmesi konusunda ki etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Atık üreticisi sistem üzerinden, Atık Gönderim işlemleri kısmından üretmiş olduğu atığın özelliklerini, taşıyıcı firmayı ve

By |2018-09-06T11:00:15+03:00Eylül 6th, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Motat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır? için yorumlar kapalı

Bingöl Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]2015 yılından daha önceleri Erzurum ilinde gerçekleşen tıbbi atık sterilizasyon işlemlerini Düzce Belediyesi kurduğu tıbbi atık sterilizasyon tesisi ile artık kendi ili sınırları içerisinde gerçekleştirmektedir. Tesisin kurulma aşamasında yap-işlet-devret modeliyle Bingöl Çevre Birimi tarafından 10 yıllığına Vertisa Çevre Teknolojileri firmasına ihale edilmesiyle birlikte bu ilde ki tıbbi atıkların sterilizasyon işlemleri firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Tesis Bingöl

By |2018-08-31T16:17:00+03:00Eylül 3rd, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Bingöl Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi için yorumlar kapalı

Düzce Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Düzce ilinde tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunmamaktadır. Düzce ilinde ki sağlık kuruluşundan toplanan atıklar Sakarya ilinde bulunan tıbbi atık tesisine götürülmekte ve bu tesiste sterilize edilmektedir. Bu işlem için kovalarla barkod sistemiyle atık toplama sistemini kullanan firma tüm sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi atık kovalarıyla üzerinlerde bulunan barkodlar sistemiyle elektronik kantarlarla ölçüm yaparak tıbbi atık toplama

By |2018-08-31T16:13:18+03:00Eylül 3rd, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Düzce Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi için yorumlar kapalı

Yozgat Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Yozgat Salmanfakalı Köyü, Beştepe Mevkiinde bulunan belediye arazisinde 30.03.2011 yılında yap-işlet-devret modeli ile ihale edilere 10 yıllığına işletilmek üzere tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşa edilmiş ve çalışmaya başlamıştır. Bu tesis Yozgat ilinin bütün ilçeleriyle birlikte toplanan tıbbi atıklarıyla sterilizasyon işlemini gerçekleştirmektedir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

By |2018-08-31T16:10:18+03:00Eylül 2nd, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Yozgat Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi için yorumlar kapalı

Niğde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]2012 yılında hizmete giren Niğde Belediyesi tarafından kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin içersinde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi de bulunmaktadır. 1. Etabında kurulması gerçekleştirilen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde Niğde ilinde toplanan bütün tıbbi atıkların, tesise getirilip sterilizasyon işlemleri gerçekleştikten sonra yine depolama sahasının içersinde düzenli depolanması amacıyla bertaraf işlemi gerçekleştirilmektedir. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

By |2018-08-31T16:07:18+03:00Eylül 2nd, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Niğde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi için yorumlar kapalı

Yalova Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklar, diğer atık türlerinden daha yüksek oranda enfeksiyon riski taşıyor. Sağlık kurumlarının kullandığı malzemeler daha sonra yönetmeliğe göre ayrılarak tıbbi atık olarak kabul edilenler ayrı ayrı toplanılıyor. Bu kapsamda tıbbi atıkların toplanmasında kırmızı renkli özel plastik torbalar kullanılıyor. Tıbbi atıkların taşınması özel dizayn ve imal edilmiş tıbbi atık toplama

By |2018-08-31T15:07:58+03:00Eylül 1st, 2018|Türkçe Blog Yazıları|Yalova Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi için yorumlar kapalı